Privatisering


Privatisering vs marknadsekonomi

Sidan är under arbete och inte färdig

Jag är en varm anhängare till marknadsekonomi. Det är ett bra system för att driva utveckling, effektivitet och välstånd.


För att marknadsekonomi skall funger bra behövs flera olika förutsättningar.

/Osborn Hogevik                                      Webmaster: web@hogevik.com