Energilagring

Lagring av elenergi


För vind- och solkraft som inte har en planerbar produktion utan styrs av vädret är lagring av el en naturlig önskedröm.


vattenkraften som mest kan ge 16 GW. I verkligheten kan dock inte vattenkraften ge så mycket, eftersom inte alla kraftverk kan gå för fullt samtidigt. De som ligger i samma älv måste anpassa vattenflödet till varandra och till geografin för att undvika översvämningar eller torrläggningar. I praktiken har vi alltså redan så mycket vindkraft att all vattenkraft nätt och jämnt skulle kunna användas i motfas mot vindkraften.
Men hur är det med lagring av el? Kan man lagra el i stora mängder?


Några exempel:Väderberoende kraftslag som vind och sol varierar. Nedanstående bild visar pris och produktion för januari 2023. 

 Varje prick motsvarar pris och produktion för en timme. Totalt blir det 744 prickar. Den röda linjen är en trend linje som visar hur beroende proset är av produktionen.


/Osborn Hogevik


Webmaster:  web@hogevik.com