Nationaldagen


Sveriges nationaldag borde alltid infalla på junis första fredag

Foto: SVT

Vore det inte bra om nationaldagen alltid var på en fredag? Lite som annandag pingst, fast på fredag.

- De som arbetar eller går i skola får längre sammanhängande ledighet.

- Fast struktur med först nationaldag och sedan lördag/söndag underlättar skapande av trevliga traditioner.

- Skolor och arbeten funkar bättre med veckor utan klämdagar.

Nationaldagen firas idag till minne av att

- Gustav Vasa valdes till Sveriges kung den 6 juni 1523 och

- 1809 års regeringsform skrevs under den 6 juni 1809.

Det känns som väldigt krystade orsaker till val av datum. Stora delar av dagens Sverige hade aldrig Gustav Vasa som kung och 1809 års regeringsform har liten betydelse idag. Det kan inte vara så viktigt att fira nationaldagen exakt 6 juni, speciellt eftersom Nationaldagens firande är en ganska ny tradition och vi har stor frihet att utforma på bästa sätt.

Midsommarafton är alltid på en fredag och det funkar jättebra.

Förslaget är att nationaldagen skall firas på junis första fredag som en introduktion till sommaren. Det mest gemensamma vi har.

Gå med i Facebookgruppen!


Sök i Facebooks sökruta:

"Sveriges nationaldag borde alltid infalla på junis första fredag"

eller klicka här.

/Osborn Hogevik
Webmaster: web@hogevik.com