Osborns hemsida

Brofjorden Lyse Bohuslän

Den här utsikten är för mig den finaste i världen. När jag är i Bohuslän är den här platsen viktig att besöka.


Brofjordens inlopp sett från berget ovanför Fiskebäcksvik, intill f.d. lotsutkiken.

Den gamla stenhuggerihamnen som nu är hamn för lotsbåtar syns till vänster.

Lindholmen utåt till vänster. Utanför Lindholmen skymtar Lilla Kornö och Brandskär.

Till höger Bohus-Malmön (Draget) och yttersta spetsen på Härnäset (Grötö).LIVE AND LET LIVE!

/Osborn Hogevik
Webmaster:  web@hogevik.com


Salus per Vino