Brofjorden

Brofjorden Lyse Bohuslän

Brofjordens inlopp sett från berget ovanför Fiskebäcksvik.

Den gamla stenhuggerihamnen som nu är hamn för lotsbåtar syns lite nere till vänster om mitten.

Lindholmen utåt till vänster. Utanför Lindholmen skymtar Lilla Kornö och Brandskär.

Till höger Bohus-Malmön (Draget) och yttersta spetsen på Härnäset (Grötö).LIVE AND LET LIVE!

/Osborn Hogevik
Webmaster:  web@hogevik.com


Salus per Vino