Klimat & Energi

Elektrifiering medför koldioxidutsläpp!Den globala medeltemperaturen ökat sedan 1800-talet och ökade koldioxidutsläpp anses av många ligga bakom en stor del av temperaturökningen.


Många förordar olika åtgärder för att minska koldioxidutsläppen. En sådan åtgärd är elektrifiering i olika former. När man hör argumenten verkar det som om många tror att el produceras i sladden.


Men så är det inte och det är inte heller så att man kan se isolerat på den svenska elmixen och hävda att för just Sverige är ökning av elkonsumtion  fossilfri. Tvärtom är även svensk elmix vid elektrifiering 100%  fossil.


Två fundamentala aspekter glöms lätt bort:


1. Europeas elnät är sammankopplade. Exempelvis: Om vi importerar fossilfri el från Norge så kan de exportera mindre till andra länder som då får ta sin el från något annat håll. Om vi exporterar fossilfri el och ökar vår inhemska konsumtion minskar vår export och omvärlden måste öka sin produkltion.


2. Fossilfri elproduktion kan inte lätt ökas (per år) om elbehovet ökas. Det gör att om elförbrukningen ökar måste man elda fossilt (kol, olja, gas).


Det här resonemanget gäller så länge inte Europas elproduktion är helt fossilfri och även klarar en ökning helt fossilfritt. Men dit verkar det vara långt.Här är ett dokument som mer i detalj förklara hur det kan bli så: 

Klicka här: Elektrifiering ger stora CO2-utsläpp.


Här är ett annat dokument om specialfallet svenska elbilar.

Klicka här: Svenska elbilar genererar mycket koldioxid./Osborn Hogevik


Webmaster:  web@hogevik.com